Oj, oj, det var ett aventyr att fa bilderna fran kameran till bloggen, inte latt att navigera pa ett sprak man inte kan. Att copiar kunde betyda kopiera var latt att lista ut, resten var svarare!Har finns i alla fall nagra bilder fran Playa del Carmen och pyramiderna i Chichen Itza, varken i den ordning eller den storlek vi onskar, men anda…